Нараївська територіальна громада
Тернопільська область

Інформація про початок громадського обговорення проекту рішення сесії Нараївської сільської ради «Про перепрофілювання (зміну типу) Підвисоцької гімназії Нараївської сільської ради в Підвисоцьку початкову школу Нараївської сільської ради»

Дата: 27.04.2022 16:33
Кількість переглядів: 706

Фото без опису

Інформація про початок громадського обговорення
проекту рішення сесії Нараївської сільської ради «Про
перепрофілювання (зміну типу) Підвисоцької гімназії
Нараївської сільської ради в Підвисоцьку початкову
школу Нараївської сільської ради»

Найменування організатора громадського обговорення
Нараївська сільська рада
Питання, винесене на громадське обговорення
Проєкт рішення сесії Нараївської сільської ради «Про перепрофілювання (зміну
типу) Підвисоцької гімназії Нараївської сільської ради в Підвисоцьку
початкову школу Нараївської сільської ради».
Мета
Врахування думки жителів Підвисоцького старостинського округу Нараївської
сільської ради, формування перспективної, оптимальної, спроможної мережі
закладів освіти Нараївської сільської ради на 2022-2023 роки.

Відповідно до постанови КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Законів
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення
змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування
мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»
реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у
сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення
проєкту відповідного рішення засновника.
Відповідно до статті 143 Конституції України територіальні громади села,
селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого
самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні
підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх
діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до
їхньої компетенції.
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів
комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.
Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу
освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити
здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні
освіти.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню
освіту»:
1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання
(зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник
(засновники).
2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до
законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації,
а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної
громади та /або суспільства.
3. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти
засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття
загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
4. Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у
сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення
проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж
за один рік до прийняття відповідного рішення.
На території Нараївської сільської ради функціонує 2 заклади дошкільної
освіти та 8 закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 593 учні та
виховуєтся 96 дітей. Головне завдання закладу освіти – це якість знань, рівень
підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування у колективі однолітків,
формувати лідерські якості, інтелектуальні, творчі, спортивні здібності тощо.
Бо тільки в конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до
кращих результатів у навчанні.
Питання реорганізації шкіл у сільській місцевості, в період реформ,
Міністерством освіти і науки поставлено на одне з перших місць на порядку
денному. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної
кризи, яка спостерігається в державі. Нажаль, з кожним роком у нашій громаді,
як і в Україні, знижується народжуваність, відповідно зменшується кількість
учнів, особливо старшої школи.
У той же час, саме наповнюваність класів є основною складовою
розрахунку освітньої субвенції, яка визначається з урахуванням кількості
населення та щільності його проживання і, яка передбачена, виключно,
заробітну плату педагогічних працівників. Тобто, освітня субвенція до бюджету
Нараївської громади надходить тільки на ті класи, у яких наповнюваність
становить не менше, як 5 учнів, усі інші, з меншою кількістю школярів
утримуються лише за рахунок коштів бюджету громади.
Мета оптимізації (реорганізації) закладів освіти не в тому, щоб перекрити
дітям доступ до отримання знань, а насамперед у тому, щоб дати школярам
порівняно належні умови для навчання — тобто школу, в якій є теплий клас,
нормальна їдальня, спортивна зала і головне – високий рівень освіти. Адже не
можна надати якісної освіти у закладі освіти, де навчаються мала кількість
дітей, чи розпорошувати бюджетні кошти, виділені на освітянську галузь, на
утримання закладів з неповними класами. Перед місцевою владою постає
питання, утримувати такі заклади освіти (за опалення, електроенергію та
зарплати технічного персоналу, громада платить із власного бюджету), чи
перевести дітей до більших шкіл та забезпечити там кращі умови навчання
завдяки вивільненим коштам.

Різниця між річною вартістю навчання дитини у середньому та у класі з
малою кількістю учнів сягає кілька десятків тисяч гривень: незалежно від
кількості учнів, громада сплачує зі свого бюджету однакові кошти за опалення,
електроенергію, воду і роботу технічного персоналу. Чим менше учнів — тим
більша частка  цих витрат припадає на кожного з них. Питання не лише у
коштах, але й якості освіти, яку отримують учні таких шкіл.
Сучасний світ наукового та технічного прогресу дедалі наполегливіше
вимагає кваліфікованих спеціалістів із достатніми знаннями у своїй галузі та
творчим потенціалом. Така модель професійного спеціаліста формується, перш
за все, у школі, що дає реальні знання, котрі допоможуть їм реалізувати себе в
майбутньому навчанні, професії та житті. Чи може випускник малокомплектної
школи конкурувати з випускником звичайної загальноосвітньої школи з
нормальною наповнюваністю класів? На жаль, ні. Сьогодні діти, розуміючи
цінність якості навчання, вибирають заклади з кращими умовами. Навчання у
великих шкільних колективах сприяє здоровій конкуренції між школярами, їх
прогресивному, гармонійному розвитку. Перебуваючи у товаристві декількох
однокласників, діти мають гірші можливості порівнювати себе з іншими та
розвиватися, ніж їхні ровесники, які навчаються у великій школі.  Водночас, у
малокомплектних школах немає змагальності, суперництва, немає колективу,
де школярі тягнуться до кращого, до сильнішого. Діти вчаться в замкнутому
колі. І практика показує, що успішність учнів малокомплектних шкіл залишає
бажати кращого, вони рідко здобувають призові місця на предметних
олімпіадах та конкурсах.
Показник наповнюваності Підвисоцької гімназії є незмінно низьким.
Станом на 2021-2022 навчальні роки, у Підвисоцькій гімназії навчається 43
особи, з них 5 осіб в 1 класі, 3 особи в 2 класі, 4 осіб в 3 класі,
7 осіб в 4 класі, 7 осіб в 5 класі, 2 осіб в 6 класі, 0 осіб в 7 класі, 9 осіб в 8
класі, 6 осіб в 9 класі, працює 15 педагогічних працівників, у розрахунку на
одного вчителя це складає приблизно три дитини. Вартість утримання одного
учня у Підвисоцькій гімназії становить 42500 грн. на рік.
Слід зазначити, що школи із такою низькою наповнюваністю класів у
порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами.
Окрім цього, значна видаткова частина бюджету Нараївської сільської
ради використовується на виплату заробітної плати технічному персоналу.
При цьому, відповідно до вимог Закону України «Про освіту», для учнів та
педагогічних працівників буде організовано регулярне безкоштовне підвезення
з села Підвисоке до Курянівського закладу загальної середньої освіти та в
зворотному напрямку, так як даний заклад розташований найближче.
Проаналізувавши показник наповнюваності, кадрове забезпечення,
матеріально-технічну базу, провівши засідання робочої групи відділу освіти,
молоді та спорту Нараївської сільської ради було прийняте рішення про
винесення на громадське обговорення питання перепрофілювання (зміни типу)
Підвисоцької гімназії Нараївської сільської ради у Підвисоцьку початкову
школу Нараївської сільської ради.
Отже, можливим варіантом вирішення питання щодо перспективного
планування спроможної освітньої мережі на території Нараївської сільської

ради пропонується на розгляд та громадське обговорення проєкт рішення сесії
Нараївської сільської ради «Про перепрофілювання (зміни типу) Підвисоцької
гімназії Нараївської сільської ради у Підвисоцьку початкову школу Нараївської
сільської ради»:
1. Змінити тип Підвисоцької гімназії Нараївської сільської ради (код
ЄДРПОУ 24629530) на початкову школу у складі з дошкільним підрозділом.
2. Змінити назву Підвисоцької гімназії Нараївської сільської ради на
Підвисоцьку початкову школу Нараївської сільської ради.
3. Затвердити Статут Підвисоцької початкової школи Нараївської сільської
ради в новій редакції (додається).
4. Уповноважити директора закладу ЛОСИК Зоряну Євгенівну провести
необхідні дії щодо реєстрації змін до відомостей про юридичну особу у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
5. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Нараївської сільської ради
Наталії БІДУЛІ, здійснити організаційно-правові заходи , передбачені чинним
законодавством у зв’язку з перепрофілюванням (зміною типу) закладу, а саме:
- повідомити директора школи ЛОСИК Зоряну Євгенівну про зміну
істотних умов праці.
6. Директору Підвисоцької гімназії Нараївської сільської ради Лосик
Зоряні Євгенівні:
1) забезпечити педагогічним працівникам, здобувачам освіти дотримання
їхніх прав і захист інтересів відповідно до вимог чинного законодавства;
2) вжити заходи, передбачені статтею 49-2 Кодексу законів про працю
України та статтею 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності», в тому числі, повідомити під особистий підпис працівників
про скорочення штату та майбутнє вивільнення у зв’язку з пониженням ступеня
даного закладу освіти і забезпечити гарантію дотримання їх прав та інтересів
відповідно до чинного законодавства України;
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.
Формат проведення громадського обговорення:
У зв’язку з продовженням дії постанови Кабінету Міністрів України від 09
грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
корона вірусом SARS-CoV-2», пропозиції та зауваження учасників
громадського обговорення прийматимуться у письмовій формі із зазначенням
особи та контактної інформації заявника на електронну адресу:
[email protected] та за адресою: с. Нараїв, вул. Центральна, 6,
Тернопільський район, Тернопільська область, 47513, (03548) 3-71-31, протягом
1 року з дати опублікування повідомлення про проведення громадського
обговорення.
Також публічне громадське обговорення із дотриманням усіх заходів
безпеки, передбачатиме проведення на базі закладу освіти громадських

слухань, зборів, зустрічей з громадськістю за окремим планом, поданим
директором закладу.
Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання,
що винесено на публічне громадське обговорення:
с. Нараїв, вул. Центральна, 6, Тернопільський район, Тернопільська область,
47513, (03548) 3-71-31.
Прізвище, ім’я відповідальної особи за проведення громадського обговорення –
Наталія БІДУЛА – начальник відділу освіти, молоді та  спорту Нараївської
сільської ради Тернопільської області, моб. 0966339307.
 
Строк і спосіб оприлюднення результатів
Після отримання пропозицій та зауважень, проведення аналізу відбудеться
оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Нараївської
сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь